Bodrolama-İnsan Kaynakları

Bordrolama;  genel bir ifadeyle yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir.Bu süreci firmaların norm kadroları dışında ihtiyaç duydukları personeli, İnsan Kaynakları şirketinden belirli bir süre ile kiralamasına “bordrolama hizmet alımı” denebilir. Yasal işveren sıfatı bordrolama yapan İK şirketine aittir.

Bordrolama;
·  Maliyetlerin azalması,
·  Sermaye giderlerinin azalması,
· Operasyonel verimlilik,
·  Firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.
·  Risklerin minimize edilmesi,
·  Yabancı şirketlerde  kişi başı maliyet hesaplamalarında Destek Personellerinin hesap dışında kalması,
·  İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması şeklinde özetlenebilir.

Bu süreçte D/S/H Destek Servis Hizmetleri Kurum ve Kuruluşların ihtiyaç duyduğu departmanlarındaki personellerin bordrolama hizmetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

TOP