Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Çevre sorunları, insanlardan kaynaklanan sorunlardır. İnsanların çevre konusunda doğru davranışlar kazanabilmesi, bu doğrultuda eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.
Hedeflerimiz;
– Gelecek kuşaklardan emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmek.
– Doğa ile uyumlu yaşamak, havayı, suyu, doğal yaşamı korumak.
– İsraf etmemek, kazanmak.
– Bilinçli bir tüketici olmak, gereksiz tüketimleri ve israfları önlemek, doğanın korunmasına katkıda bulunmak.
– Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz toplanmasını sağlamak ve geri kazanım sağlamak ve alıcı ortama (Hava , Su , Toprak ) en az atığın verilmesini sağlamak.
– Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, ve taşeronlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak.
– Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları (hammadde, enerji, su) etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak.
– Kullanılacak tüm temizlik kimyasallarının sağlık bakanlığı onayı olan firmalardan seçilerek MSDS raporlarının bulundurulması.
– Bu ürünlerin doğada hızlı ve en üst seviyede parçalanabilen bileşenlerden oluşmasına önem verilmesi.
– Ürün kullanımları için personele iş öncesi ve iş başı eğitimlerin verilmesi, çevre politikalarımızı oluşturmaktadır.